Naša história a vízia

Ahoj priatelia!smiley


Čo som robila predtým ako som začala projekt Planéta zdravia?
Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu. Už ako tínedžerka som mala blízko k zdraviu a staraniu sa o ľudské zdravie. Cítim v sebe poslanie a rada by som ho naplnila.


Mám nejakú skúsenosť so zdravím, krásou a kozmetikou?
Áno, 14 rokov som pracovala pre nadnárodnú kozmetickú firmu. Zdravotné problémy mi skrížili cestu; preto som sa veľmi zaujímala o zdravie a zdravý životný štýl. Prišla rodina, manžel a dcéra. Rodina je pre mňa prvoradá, starám sa o ňu najlepšie ako viem – aj v oblasti zdravia, kozmetiky a výživy. Uplatňujem všetky skúsenosti, ktoré som nadobudla vzdelaním.


Kto je pre mňa vzor?
Určite moja sestra, nikdy som nestretla človeka, ktorý pracuje tak veľa ako ona, cítim sa pri nej lenivá :) Vždy som túžila po svojej ceste. Raz by som bola rada vzorom pre niekoho.


Čo je pre mňa firemná kultúra?
Spolupracovať s ľuďmi je zábava aj drina. Ja som si však stanovila priority.


Víziou Planéty zdravia je podporovať zdravý životný štýl ľudí kvalitnými produktmi Essens, riešiť zdravotné problémy odborným poradenstvom a rozvíjať predajnú sieť, pre ktorú je radosť pracovať.


Planéta zdravia pomáha ľuďom pri budovaní pevného zdravia a neodolateľnej krásy. Planéta zdravia vníma ľudské zdravie ako základ pre harmonický život, vyrovnanosť a sebavedomie. Dôležitou súčasťou firmy sú naše hodnoty a princípy.

 

  • Obohacujeme ľudí o produkty najvyššej kvality dosiahnutej vedeckým výskumom.

  • Rešpektujeme ľudské zdravie ako hodnotu pre každého.

  • Poctivá práca a dobré medziľudské vzťahy.

  • Férové jednanie a ceny.

  • Využitie nových technológii, ktoré šetria Váš čas a peniaze.

  • Harmonizovaná predajná sieť, pre ktorú je radosť pracovať.

 

Zdieľať hodnoty a riadiť sa princípmi predstavujú pre Planétu zdravia hlavné piliere biznis kultúry. Hodnoty a princípy firmy dodávajú našej firemnej kultúre nielen dôstojnosť, ale hlavne ľudskosť a srdce.
Sme súčasťou civilizovaného sveta, v ktorom sa každý jednotlivec usiluje o dobré zdravie a vitalitu