Dobrovoľníci

Zdravá výživa je poslanie a Planéta zdravia hľadá dobrovoľníkov, ktorí by radi šírili myšlienky zdravého životného štýlu.

Pripravujeme akcie v mestách kde môžete pomôcť a podporiť to v čo veríte. Stačí poslať email, veľmi ďakujeme!